پاکت و جعبه سازی

 کارتن و جعبه سازی

کارتن و جعبه سازی یکی از مهمترین و پرکاربردترین صنایع در جهان می باشد. با استفاده از کارتن و جعبه سازی های ساخته شده، حمل و نقل بسیار آسان است. کارتن و جعبه سازی به صورت گسترده ای در جهان رواج گرفته است. در ادامه مطالب به بررسی انواع کارتن و جعبه سازی، مزایا و معایب کارتن و جعبه سازی، مواد استفاده شده، در ساخت کارتن و جعبه سازی می پردازیم.

کارتن و جعبه سازی

انواع کارتن و جعبه سازی

 کارتن و جعبه سازی در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد و در ادامه مطلب به انواع کارتن و جعبه سازی و چاپ و تبلیغات می پردازیم.

 

مزایا کارتن و جعبه سازی

معایب کارتن و جعبه سازی

مواد ساخته شده در ساخت کارتن و جعبه سازی

هزینه های مربوط به کارتن و جعبه سازی

هزینه های مربوط به کارتن و جعبه سازی بسته به نوع اندازه و شکل، وزن متفاوت می باشد، جدا از این مبحث هزینه های حمل و نقل را نیز باید در نظر گرفت.