اتحادیه توزیعی و خدماتی

اتحادیه صنف چیست؟

اتحادیه صنف که به عنوان اتحادیه کارگری نیز نیز در جامعه شناخته می شود از جمله سازمان هایی هستند که نماینده قانونی و مدافع حقوق و منافع کارگران در گروه های صنعت مختلف می باشند. هدف اصلی اتحادیه صنف حفاظت از حقوق و منافع کارگران و همچنین ارتقای رفاه کار از طریق مذاکره با کارفرمایان، ارائه خدمات پشتیبانی و مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی است.

اتحادیه صنف علی الخصوص اتحادیه کارگری سابقه طولانی مدتی را در مبارزه برای دستیابی به شرایط کاری بهتر، دستمزد عادلانه و بهبود حقوق کارگران دارند. اتحادیه اصناف نقش حیاتی و مهمی را در حمایت از استانداردهای بهداشتی و ایمنی در محیط کار دارند و تضمین می کنند که کارکنان در محیطی امن و سالم مشغول فعالیت باشند.

اتحادیه صنف

وظایف اتحادیه صنف

وظایف اتحادیه صنف بیشمار است که از مهم ترین و اصلی ترین وظایف اتحادیه صنف می توان به مذاکره جمعی اشاره کرد. دلیل اهمیت مذاکره جمعی اتحادیه اصناف این است که از طریق این فرآیند اتحادیه ها به نمایندگی از اعضای خود با کارفرمایان مذاکره می کنند تا قرار دادهای کاری مطلوبی را تضمین کنند. آن ها برای اطمینان از دریافت غرامت عادلانه، شرایط کار ایمن، ساعات کاری معقول و امنیت شغلی کار می کنند.

اتحادیه های صنف اغلب به دلیل توانایی، تخصص و تجربه ای که در مذاکرات متعدد دارند اغلب می توانند با چانه زنی جمعی به نتایج مطلوب تری برای اعضای خود دست پیدا کنند تا افرادی که به تنهایی مذاکره می کنند. این قدرت جمعی به کارگران صدای قوی تری را در زمینه دریافت خدمات قانونی شرایط کاری مطلوب می دهد و تضمین می کند که نگرانی های آن ها توسط مدیریت مورد توجه قرار می گیرد.

مشارکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی از دیگر وظایف اتحادیه صنف توزیعی و خدماتی و دیگر اتحادیه ها چون اتحادیه کارگران می باشد. اتحادیه های اصناف فعالانه در فعالیت های سیاسی و اجتماعی به منظور دفاع از حقوق و منافع کارگران شرکت می کنند. آن ها این امکان را دارند که با دولت ها لابی کرده و روند قانون گذاری و رایزنی ها برای پیگیری تغییرات سیاسی که به نفع کارگران است شرکت می کنند.

در واقع آن ها برای قوانینی مبارزه می کنند که از کارگران و کارکنان صنایع مختلف در برابر اعمال ناعادلانه ای که برای کار آن ها اعمال شده است محافظت کرده و همچنین با چانه زنی های جمعی دستمزد های عادلانه را ترویج می کنند و حقوق و فرصت های شغلی برابر را تضمین می کنند. آن ها همچنین ممکن است در کمپین هایی که مرتبط با مسائل اجتماعی که گسترده تر است مانند نابرابری درآمد، برابری جنسیتی و همچنین پایداری محیطی مشارکت های لازم را داشته باشند.

خدمات حیاتی اتحادیه صنف توزیعی و خدماتی

از وظایف اتحادیه صنف توزیعی و خدماتی این است که آن ها علاوه بر چانه زنی جمعی، طیف وسیعی از خدمات حیاتی را به اعضای خود ارائه می دهند. از جمله خدمات حیاتی اتحادیه صنف شامل موارد زیر است: